Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Alt İşveren İşçilerin 696 Sayılı KHK Kapsamında Kadroya Geçişleri
22.02.2018  
 24.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına kadrolarına geçirilmesine ilişkin 375 sayılı KHK'nin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde belirtilen kriterler ile Emniyet Genel Müdürlüğünün 05.01.2018 tarihli Alt İşveren İşçilerinin 696 sayılı KHK kapsamında kadroya geçişleri konulu 2018/02 nolu Genelgesi dahilinde İl Emniyet Müdürlüğümüze müracaatta bulunan, Tespit Komisyonunca yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda yasal şartlara haiz olduğu tespit edilen ve sınava girmeye hak kazanan taşeron işçilerin listesidir. ​


 
 
  • KGYS
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • UPEM
  • TUBİM
  • İçişleri Bakanlığı
  • BİMER
  • Polis Radyosu